Vergunning Veemarkt goedgekeurd

Goed nieuws! De vergunning voor de Veemarkt in Sint-Michiels is goedgekeurd. Nu we definitief groen licht hebben, schieten we volop uit de startblokken om op deze unieke plek een bruisende nieuwe stadswijk te realiseren. We zijn bijzonder fier op deze belangrijke mijlpaal en willen het hele team en alle partners die mee gezorgd hebben voor deze doorbraak hartelijk danken.

Vijf jaar na aankoop

Global Estate Group kocht de Veemarkt in Sint-Michiels aan in 2019. Samen met de stad Brugge en alle partners werkten we een masterplan uit, waarna we het vergunningstraject konden opstarten. We zijn heel blij dat dit traject vandaag is afgerond en dat we in 2024, vijf jaar na aankoop, de eerste werken op de site kunnen opstarten.

Next steps

Nu we groen licht hebben, kunnen we de volgende stappen in het project zetten. Om de bouwwerken van een project van deze omvang op starten, is heel wat voorbereiding nodig. Zo kunnen de plannen nu verder in detail uitgewerkt worden, worden de aanbestedingsdossiers voorbereid, enzovoort. Deze planningsfase zal nog enkele maanden in beslag nemen.

Ook om de verkoop op te starten, is nog heel wat voorbereidingswerk nodig. De oppervlaktes, prijzen, lastenboeken, verkoopplannen, … zullen we in de komende maanden nog moeten uitwerken.

Wanneer de werken effectief van start gaan is nog niet zeker, maar we mikken op medio 2024. Eerst zal de bestaande bebouwing gesloopt worden, daarna beginnen we aan de bouw van de ondergrondse parking. De oplevering van de eerste blokken zal ten vroegste in de loop van 2027 zijn.

Zoals het spreekwoord zegt, is Rome niet op één dag gebouwd. Het goede nieuws is echter dat we, na jaren van intens werken om tot een uitvoerbare vergunning te komen, nu ook effectief aan de slag kunnen.